01.04.2017

01 Nisan tarihli REGA’da yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/6 numaralı İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ile, 16 Çinli güneş paneli üreticisinin ürünlerinin ithalatına m2 başına 20  $, diğer üreticilerin panellerinin ithalatında ise 25 $’lık vergi alınmasına karar verildi.

GTIP

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ürününe yönelik TC Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yerli üreticilerin şikayeti üzerine damping soruşturması açılmıştı ve söz konusu ürünlerin yerli üretim dalında zarara yol açtığı sonucuna varılmıştı (17 Şubat 2017’de).

Daha önce de, 25.06.2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmi Gazete‘yle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 8. maddesinde yapılan değişiklikle, Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar olarak değerlendirilmeye alınmıştı.

16.02.2017

Yingli Green Energy’nin New York borsasında işlem tahtası kapatıldı (delist); çünkü şirketin piyasa değeri öngörülen standartların altına düşmüş. Yingli Green Energy’nin ortalama piyasa değeri, ardıl 30 iş günü boyunca 50 milyon doların altında ve en son bildirilen hissedarlara ait özkaynak toplamı 50 milyon dolardan daha azdı. Yingli’nin önümüzdeki 90 günlük sürede, 18 ay içerisinde şirketi nasıl bu durumdan kurtaracağına dair New York Borsasına rapor sunması gerekiyor. 2016 üçüncü çeyrek raporlarına göre Yingli 3.çeyrekte 34 milyon $ zarar açıklamış.

Yingli Solar finansal sonuçlar:

  • ikinci çeyrekte 379.8 milyon $ ile karşılaştırıldığında net 218.9 milyon $ net gelir bildirdi.
  • Toplam modül sevkiyatı 365.3 megawatt (MW), ikinci çeyrekte ise 662 MW idi.
  • Brüt kâr 12 milyon $ iken brüt kar marjı, ikinci çeyrekte sırasıyla 69.2 milyon $ ve %18.2 idi.
  • Yingli Solar ayrıca, 2. çeyrekte kaydedilen23.8 milyon $ faaliyet geliriyle karşılaştırıldığında 3. çeyrekte 34.0 milyon $ işletme zararı bildirdi.

SunPower, Filipinlerdeki Fab 4’te %25 cell verimliliğine ulaştığını açıkladı.