22.03.2017

Yılda ortalama 2 milyon araç satan BMW, 2017’de BEV+PHEV araç satışının 100 bine ulaşmasını bekliyor (2016 satışı 62 bin) (eğer 100 bin hedefi yakalanırsa, bu, BMW’nin son 3 yılki toplam elektrikli araç satışına denk). 2025’e doğru da araç satışlarının %15-25’nin çoğu PHEV olmak üzere elektrikli olması bekleniyormuş (yıllık 2.25 milyon araç üzerinden %20’lik oran 400 bin elektrikli aracı geçmektedir, 2017 beklentisinin 4 katından fazla). Öte yandan, BMW CEO’su Harald Krueger, üretim sistemlerinin, yakında çıkması beklenen Çin’in, toplam araç satışın en az %8’inin elektrikli olmasını öngören kararına göre ayarlanacağı konusunda açıklaması vardı.


WEF, Accenture ile The Global Energy Architecture Performance Index yayınlamış. 127 ülke 3 temel (18 alt) kategoride kıyaslanmış. Temel 3 parametre şunlar; i) ekonomik büyüme ve gelişme, ii) çevresel sürdürülebilirlik, iii) enerjiye erişim ve güvenlik.

Türkiye’nin 2017 skoru 0.66 ve sıralamadaki yeri 41. 2009-2017 trendi çerçevesinde 2 sıra yükselmişiz.

WEF

The energy architecture performance index 2017 ranking and results

WEF tablo