11.01.2017

Dünyanın en büyük peat rezervi Kongo’da keşfedilmiş. Kapladığı 145 bin km’lik alanla (İngiltere’den daha büyük) dünyanın en büyük tropikal peat (bataklık kömürü) rezervinin, dünyanın 3 yıllık toplam fosil yakıt kaynaklı emisyonuna karşılık gelen miktarda CO2 depoladığı belirtilmekte. Bataklığın 30 milyar ton rezerv barındırdığı değerlendirilmektedir.


Enel, ABD’li Demand Energy’nin %100’ünü açıklanmayan bir bedele satın aldı.

Enel’in dünya genelinde 36 GW yenilenebilir enerji portföyü var.


Yunanistan’dan sonra Bulgaristan da soğuklardan ötürü elektrik enerjisi ihracatını keseceğini söyledi.