14.03.2017

Global storage piyasasında %7 kadar paya sahip olan flow battery lithium-ion ile mücadele edebilir mi? Kısa cevap, lithum pilin momentumuna karşı koymak zor. Flow battteries’in degredasyon oranı düşük, ömrü çok ve daha güvenlikli olsa da bu böyle. Flow batteries’de kullanılan akışkanlar (vanadium, zinc bromine vs) pahalı ve toksik özellikte olabiliyorlar. Pazar lideri Vanadium. Araştırmacılar yeni kimyasallar üzerine çalışıyorlar ve Harvard Şubat ayında, akış için kullanılan molekülleri suda çözülebilen yaparak 1000 defa şarjda sadece kapasitesinin %1’ini kaybeden flow battery tanıtmıştı. Harvad’ın tanıttığı teknoloji, nötr pH suda çözünmüş organik moleküllerde enerji depolanmasına dayanıyor.

Primus Power ise, 28.02.2017’de, 20 yıl ömre sahip ve geleneksel lithium-ion pillere göre %50 daha az maliyetli bir ikinci nesil flow bataryanın (EnergyPod 2) imalatına başlayacağını duyurmuştu. Primus Power’ın bataryalarını Microsoft test ediyormuş. Primus’n bataryalarında zinc bromine kullanılıyor, üretimine başlanacak bataryalar 25 kW gücünde ve 125 kWh kapasiteli olmakla birlikte 25 MW gücünde batarya imalatı yapılabileceği ifade edilmiş.

Ama, özetle, SSR LLC tarafından hazırlanan bir raporda kullanılan şu ifade önemli: “The window for these other technologies may be closing under the weight of lithium ion’s momentum.

Battery

Siemens


Google Project Sunroof, 2015’te çıktı, sadece Massachusetts ve Northern California’ya hizmet veriyordu, bugüne kadar 60 milyon adet çatıyı analiz etmiş ve şimdi 50 eyalete genişliyor. Yayınlanan verilere göre, analiz edilen tüm çatıların %79’u teknik olarak GES kurmaya elverişli, Hawai, Arizona, Nevada, New Mexico gibi yerlerde bu oran %90’a ulaşırken, Pennsylvania, Maine ve Minnesota gibi yerlerde de %60’ı biraz aşıyor. Houston ise yıllık 18.9 TWh elektrik üretme potansiyeliyle ABD’nin potansiyeli en yüksek ili (Houston Teksas’ın en büyük, ABD’nin 4. büyük şehri). Houston’ı LA, Phonix, San Antonia ve NY takip ediyor.

Veriler gösteriyor ki, çatı tipi GES’ler ABD elektrik tüketiminin %25’ini sağlayabilir.

NREL’nin 2016 Ocak tarihli ABD çatı potansiyeliyle alakalı raporu


Çin’lilerin taklit olayı almış başını gitmiş. Weikerui V7, VW e-UP’ın tıpatıp aynısı, öyle ki logo bile kötü bir taklit. VW 38800 $ iken, lead-acid batarya ile donatılan Weikerui V7 2800-3610 $ arasında değişen fiyatlara sahip (full versiyonu sübvansiyonlar sonrası 5060 $).

VW ve Çin

09.02.2017

Flow battery (akış pili)

Harvard, akış için kullanılan molekülleri suda çözülebilen yaparak 1000 defa şarjda sadece kapasitesinin %1’ini kaybeden flow battery’sini tanıtıyor. Teknoloji, nötr pH suda çözünmüş organik moleküllerde enerji depolanmasına dayanıyor. Akışlı piller, enerjiyi harici tanklarda sıvı çözeltilerde depolarlar – tanklar ne kadar büyükse, depoladıkları enerji de o kadar yüksek olur. Akışlı piller, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir aralıklı enerji için umut verici bir depolama çözümüdür, ancak günümüz akış bataryaları çoğu kez şarj-deşarj döngüsünden sonra bozulan enerji depolama kapasitesine sahiptir ve kapasiteyi geri yüklemek için elektrolitin periyodik bakımını gerektirir. Pozitif ve negatif elektrolit solüsyonlarında kullanılan moleküllerin yapısını değiştirerek ve suda çözünür hale getirerek, Harvard ekibi 1000 devir başına kapasitesinin sadece %1’ini kaybeden bir pil üretmeyi başardı.


İngiltere’de faaliyet gösteren elektrik tedarik şirketi Ovo, kurulduğu 2009 yılından bu yana ilk kez satın alma gerçekleştirdi. Ovo, müşterilerin kullanımına uygun yeni bir enerji tarife ile, elektrikli depolama ısıtması kullanan müşterilere ücretsiz ısıtma kontrolü yükseltmeleri sunmak için VCharge teknolojisini kullanacakmış. Ovo’nun 700 bin adet müşterisi var ve 1 milyonu hedefliyor.

Geçen yıl, Centrica (UK’nin en büyük tedarik şirketi) da 170 milyon £’a Danimarkalı Neas Energy’yi (manages power supply for distributed energy customers) satın almıştı.


Avrupa ülkelerinde 2016 yılında devreye alınan 24.5 GW kurulu gücün 21.1 GW kadarı, yani %86’sı RES, GES, biyokütle ve HES kaynaklıymış. RES ise tek başına kurulu gücün yarısından fazlasını sağlamış. 2016’da şebekeye bağlanan toplam güç 2015’e göre ise %3 daha azmış. Enerji yatırımlarına 2016’da toplam 27.5 milyar € harcanmış.

İstatistiklerin çok iyi olduğu değerlendirilse de, 28 AB üyesi ülkenin sadece 7 tanesi 2020 sonrası için RES hakkında net politikalara sahipmiş. Bu, endüstri liderlerince belirsizlik olarak değerlendirilmekte. AB’nin toplam kurulu gücü 918.9 GW ve bunun 153.7’si RES, yani %16.73’ü.


31 Ocak 2017 itibariyle devredeki GES kurulu gücümüz 860.6 MW olmuş.


2017 yılı nihai YEK listesine göre, 2017 yılında 17399 MW gücündeki 647 proje YEKDEM mekanizması kapsamında EPİAŞ’ta işlem görecek. Türkiye’nin elektriksel kurulu gücü 78497 MW. Yani, toplam kurulu gücün %22.165’i YEKDEM mekanizmasına tabi.

YEKA kapsamında Konya’da kurulacak olan 1000 MW’lık GES de alım garantisine tabi. Çayırhan’daki kömür de alım garantisine tabi. Nükleer de alım garantisine tabi.


ABD’de, 2015 yılında nükleerin kapasite faktörü %92.3, HES’lerin %35.8, RES’lerin %32.2 olmuş. Department of Energy’ye göre, 2014 yılında kurulan RES’lerin kapasite faktörü ise %41.2 imiş.


Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması (Kadir Has Üniversitesi) özeti

“Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir?” sorusuna ankete katılanların %38,6’sı ‘ithal enerjiye bağımlılık’ yanıtını verdi. Enerjinin pahalı olması ise %30,8’lik oranla Türkiye enerji sisteminin ikinci en önemli sorunu oldu. Enerjiden kaynaklanan en önemli çevre sorunu ise %41’lik oranla hava kirliliği oldu. İnsan sağlığı %20 ile ikinci olurken, iklim değişikliği %17 ile enerjiden kaynaklanan en önemli üçüncü çevre sorunu olarak gözlemlendi. Öte yandan, “Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz?” sorusuna ise %78 oranında ‘Evet’ cevabı verildi.

Anketin siyasete yönelik en önemli sonucu ise, seçimlerde oy verdikleri partilerin enerji politikaları hakkında genellikle “hiç bilgisi olmadığını” belirten anket katılımcılarının, seçimlerde oy verirken de partilerinin enerji politikalarını dikkate almadıklarını ifade etmesi. Ankete katılanların hükümetin enerji politikalarında en başarılı buldukları alanlar ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’, ‘doğalgaz temini’ ve ‘elektrik üretimi-iletimi-dağıtımı’ olurken; ‘enerji fiyatları’ açık ara başarısız bulunanların başında yer alıyor.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan önemli verilerden biri de ısı yalıtımıyla ilgili. Ankete katılım sağlayanların %65’i evlerinde ısı yalıtımı olmadığını belirtti. Soruları cevaplayanlardan %34’lük bir kesimin ise evlerinde ısı yalıtımı bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında gerçekleştirilen ankette ısı yalıtımı bulunan evlerin oranı %17,3 olarak gözlemlenmişti. Bu sonuca göre 7 yılda evlerde bulunan ısı yalıtımı oranının yaklaşık 2 katına çıktığını söylemek mümkün.

Anketin bu konuya ilişkin en önemli sonuçlarından biri, evlerde bulunan ısı yalıtımı oranının gelir ve eğitim düzeyiyle bağlantılı olması.

Raporun tamamı