30.11.2016

AB, 1000 sayfalık temiz enerji paketi kapsamı;

  • Kömür santrallerinin 2030 itibariyle %30 oranında paya sahip olmasını,
  • Yenilenebilirlerin %50’ye ulaşmasını
  • Kömürün yedek rezerv olarak kapasite mekanizmasından faydalanmasının engellenmesini
  • Yeni kömür santrallerinin 550 gr/CO2 standardını sağlaması gerektiğini ve mevcut santrallerin de buna 2026’ya kadar uyum sağlaması gerektiğini (European Investment Bank performance standarts)