31.01.2017

Brezilya’da güneş santrallerinin kurulumu, yüksek maliyetler, yerli katkı kısıtlaması ve Çin’li panel tedarikçilerinin düşük fiyatları gibi nedenlerle sekteye uğruyormuş.

Bugüne kadar izin verilen 3 GW gücündeki 111 projenin sadece 19’u inşaata başlamış. Piyasa düzenleyicisi ANEEL, izin verilen projelerin 24 tanesinin ekonomik yapılabilirlik açısından sıkıntıları olduğunu kabul ediyormuş.

Öte yandan, yeni sadece 1 tane fabrika önemli komponentlerin yerli imalatına 2016’nın Aralık ayında başlamış; ama o da, yüksek vergi oranları ve üretim maliyetlerinin yüksekliğiyle mücadele ediyormuş. Canadian Solar’a göre, fabrikanın üretim maliyeti Çin’lilere kıyasla %40 daha yüksekmiş.

Projelerinin finansmanı da zorlaşmış; zira, BNDES olarak bilinen Brezilya Kalkınma Bankası, sadece yerli üretilen ekipmanlara kredi sağlıyormuş. Banka, şu anda aradığı %56 değerini, 2020’de %76’ya çıkartmayı düşünüyormuş.


Ünal Aysal’ın şirketi Unit International, İran ile 10 milyar USD’lik anlaşma imzalama aşamasında (ön anlaşmaya varılmış).


Almanya’nın güneş elektriği kurulu gücü 2016 sonu itibariyle 41.224 MW olmuş. 2016 yılı içerisindeki artış 1542 MW. Aralık ayındaki 441 MW’lık artışın 64.5 MW’ı zemine monte, kalanı ise küçük ölçekli sistem kurulumları.


BMI Research’e göre; Çin, 2026 itibariyle nükleer kapasitesini 3’e katlayacak ve 100 GW kurulu güce ulaşacak. Çin, 2016 yılında 8 GW nükleer kapasite devreye almış ve 2015 yılında nükleerin toplam üretim içindeki payı %1.7 olarak gerçekleşmiş.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na göre, Çin’de yapımı devam eden 20 reaktör varmış. Bundan başka, Dünya Nükleer Birliği’ne göre ise 176 tane reaktörün inşaası önerilmiş/planlanmış vs.

BMI’ya göre, kömürün elektrik üretimindeki payının 2026 itibariyle, şu anki %70 seviyesinden %54 seviyesine düşecek.


Berkeley Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar, elektriği ileten ama ısıyı iletmeyen bir malzeme (metal) buldu, Vanadium Dioksit (VO2); malzemedeki elektronların termal iletkenliğe katkısı, Wiedemann-Franz yasasının öngördüğünün 10’da 1’i seviyesinde ve VO2, oda sıcaklığından yüksek sıcaklıklarda iletken olduğu ve ısıdan ziyade elektriği ilettiği için birçok uygulama alanı bulabilir. Araştırma sonuçları Science dergisinde yayınlandı.


Turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre %29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %72,8’i yabancı ziyaretçilerden, %27,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %24,6 azalarak 31 milyon 365 bin 330 kişi oldu. Bunların %80,6’sını 25 milyon 265 bin 406 kişi ile yabancılar, %19,4’ünü ise 6 milyon 99 bin 924 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 $, yabancıların ortalama harcaması 633 $, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 $ oldu.