Burada, ağırlıklı olarak elektrik enerjisi sektöründe önemli görülen hususlarda içerikler paylaşılmaya çalışılacaktır. Bu, beklenileceği üzere biraz dağınık bir içerik yığınından oluşacaktır; ancak, muhtelif alanlardan ve açılardan beslenmek sektörü okumayı kolaylaştıracaktır diye düşünülmektedir.

Not #1: Özel olarak Google Docs’ta zaten not alıyordum; ama Barış Sanlı’nın EAK‘sinin izinden gitmenin daha doğru olacağını düşündüğüm için basitçe de olsa böyle bir adım atmak istedim.

Not #2: Buradaki her şey özgürce kullanılabilir. Sadece, salt haber paylaşımı içermeyen içeriklerin (yani bizatihi oluşturulan içerikler) (örneğin şu / bu) paylaşımında kaynak gösterilmesi rica olunur.

İbrahim Akgün (ibrahimakgun41@gmail.com)